Ewald BV
Het installeren van technische installaties in Noord Nederland
Naar website
Ewald Boerma
nieuwbouw & renovatie duurzame energie service & onderhoud
Naar website

Referenties

Spekjesfabriek Frisia

Brandmeldinstallatie in fabriek

Nadat in september 2011 een deel van de spekjesfabriek in Harlingen is afgebrand, is er bij de nieuwbouw extra aandacht besteed aan het beveiligen tegen brand.

In iedere ruimte van de fabriek zijn automatische melders toegepast die vroegtijdig een brandalarm detecteren. Via de brandmeldcentrale wordt vervolgens alarmopvolging in gang gezet. De intelligente detectoren in deze installatie zijn bestand tegen de stoffen uit het productieproces en geven zelf aan in welke mate ze zijn vervuilt. Hierdoor wordt preventief onderhoud planbaar waardoor onnodige brandalarmen worden voorkomen.

Copyright © 2014 EWALD b.v.
Home Sitemap Contact